Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς σήμερα Τρίτη 12 Ιουλίου

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς σήμερα Τρίτη 12 Ιουλίου, στις 11πμ, στο δημαρχείο Αγιάς, για συζήτηση και λήψη απο­φάσεων στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
  1. Σύνταξη έκθεσης Β’ τριμήνου έτους 2016 για την εκτέλεση του δη­μοτικού προϋπολογισμού. 
  2. Έγκριση 13ης διάθεσης πιστώσεων προϋπο­λο­γισμού οικονομικού έτους 2016.
  3.  Έγκριση αποτελέσματος του επανα­λη­πτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Στο­μίου» και ειδικότερα για τις ΟΜΑΔΕΣ: 3-ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ, 5-ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΗΛΙΕ­ΛΑΙΟ, 6-ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, 7-ΓΑΛΑ­ΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ. (Εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).
  4. Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου «Αντιμε­τώπιση δαπανών βελτίωσης των εγκαταστάσεων Δημοτικής Κατασκή­νωσης». Σύσταση πάγιας προκαταβολής για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, και ορισμός υπο­λόγου υπαλλήλου. (Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών).
  5. Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης για την άσκηση ή όχι ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 78/2016 απόφασης του Ειρηνοδι­κείου Λάρισας μετά από αγωγή του Βασίλειου Δημηνίκου. Ορισμός πλη­ρεξού­σιου δικηγόρου στην υπόθεση προσφυγών Δήμου κατά αποφάσεων κε­ντρικού λιμενάρχη Βόλου.  

Αθανάσιος Ι. Ολύμπιος
Δημοτικός Σύμβουλος Αγιάς

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *