Πρόσκληση σε 1 η /2017 τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς που θα διεξαχθεί στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017, ώρα 18:00 (6:00 μμ.), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 59/2016 (ΑΔΑ: ΩΙ55ΟΕΚΡ-ΜΔΡ) απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς με τίτλο: «Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής ΔΕΥΑ Αγιάς 2017». (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας – Δήμαρχος και Πρόεδρος ΔΕΥΑ Αγιάς).

Θέμα 2ο: Πρόσληψη μόνιμου τακτικού προσωπικού Ανταποδοτικών υπηρεσιών έξι (6) ατόμων. (Εισηγητής: Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Θέμα 3ο: Πρόταση εφαρμογής Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας στο ΕΠΑΛ Αγιάς. (Εισηγητής: Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Θέμα 4ο: Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 (Εισήγηση: Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 5ο: Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Βελίκας. (Εισηγητής: Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Θέμα 6ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αγιάς, καθώς και του αναπληρωτή του, στην επιτροπή χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 35 του αριθ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα Βόλου (ΦΕΚ 444 Β’/26-04-99), για το έτος 2017. (Εισηγητής: Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). Σελίδα 2 από 3

Θέμα 7ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αγιάς, καθώς και του αναπληρωτή του, στην επιτροπή χαρακτηρισμού των χώρων αιγιαλού – παραλίας ως πολυσύχναστων, σύμφωνα με το άρθρο 1γ του Π.δ. 23/2000, για το έτος 2017. (Εισηγητής: Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Θέμα 8ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αγιάς, καθώς και του αναπληρωτή του, στη γνωμοδοτική επιτροπή της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του ν.2881/2001 (ΦΕΚ Α’ 16) για την ανέλκυση, απομάκρυνση ή εξουδετέρωση ναυαγίων ή πλοίων, για το έτος 2017. (Εισηγητής: Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Θέμα 9ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου». (Εισηγήτρια: Χριστίνα Γιαννουλέα, Αντιδήμαρχος).

Θέμα 10ο: Έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην Τσιαμάγκου Χριστίνα του Πέτρου. (Εισηγητής: Βασίλειος Σμυρλής, αρμόδιος Δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και το συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

Θέμα 11ο: Έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην Γιακουβή Κυράτσω του Γεωργίου. (Εισηγητής: Βασίλειος Σμυρλής, αρμόδιος Δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και το συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

Θέμα 12ο: Μεταβίβαση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών Ευθυμιόπουλου Στυλιανού του Κων/νου. (Εισηγητής: Βασίλειος Σμυρλής, αρμόδιος Δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και το συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

Θέμα 13ο: Μεταβίβαση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών Ντρόλια Αθανάσιου του Ιωάννη. (Εισηγητής: Βασίλειος Σμυρλής, αρμόδιος Δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και το συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

Θέμα 14ο: Έγκριση της αριθμ. 47/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικ. έτους 2016».(Εισηγητής: Βασίλειος Βαλάρης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης).

Θέμα 15ο: Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς. (Εισηγητής: Βασίλειος Βαλάρης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης).

Θέμα 16ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).

Θέμα 17ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).

Θέμα 18ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Ανταλλακτικών και Εργασιών επισκευής των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).

Θέμα 19ο: Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης, ποσού 37.960,00€, από το Υπουργείο Εσωτερικών για λειτουργικές δαπάνες σχολείων. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).

Θέμα 20ο: Έγκριση έκθεσης Δ΄ τριμήνου έτους 2016, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών). Σελίδα 3 από 3

Θέμα 21ο: Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, για το οικονομικό έτος 2017. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).

Θέμα 22ο: Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και 1 ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων οικονομικού έτους 2017.


Aθανάσιος Ι. Ολυμπιος
Δημοτικος Συμβουλος Αγιάς
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *