Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς την Πέμπτη 25 Μαΐου 2017

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς που θα διεξαχθεί στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», την Πέμπτη 25 Μαΐου 2017, ώρα 19:00 (7:00 μμ.), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Ανακήρυξη ως επίτιμων Δημοτών του Δήμου Αγιάς των Προέδρων του Συλλόγου Αγιωτών Αθήνας. (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).

Θέμα 2ο: Έγκριση διενέργειας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με θέμα: «Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Αγιάς με στόχο την ευρύτερη ανάδειξη και διασύνδεση της περιοχής». (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).

Θέμα 3ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Αγιάς. (Εισηγητής: Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος).

Θέμα 4ο: Έγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2016. (Εισηγητής: Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος).

Θέμα 5ο: Έγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2016. (Εισηγητής: Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος).

Θέμα 6ο: Έγκριση ορίων φοίτησης στα Δημοτικά Σχολεία της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς σύμφωνα με την διεύθυνση κατοικίας. (Εισηγητής: Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος).

Θέμα 7ο: Καθορισμός αριθμού μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) μαθητείας Λάρισας που θα απασχοληθούν στον Δήμο Αγιάς για πρακτική άσκηση. (Εισηγητής: Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος).

Θέμα 8ο: Καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας και καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους. (Εισηγητής:
Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος).

Θέμα 9ο: Συγκρότηση Επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκήτης & Σκλήθρου».(Εισηγητής: Θεόδωρος Σουλιώτης, αρμόδιος δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος).

Θέμα 10ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στην πρόταση «EYES – European Youth Evolving
Society» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020, Σκέλος 2, Μέτρο 2.1 Αδελφοποιήσεις Πόλεων και υλοποίησής της. (Εισηγητής: Ιωάννης Αργυρούλης, αρμόδιος δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού, Νεολαίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων).

Θέμα 11ο: Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων για την αρδευτική περιόδου έτους 2017. (Εισηγήτρια:
Χριστίνα Γιαννουλέα, αρμόδια δημοτική Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

Θέμα 12ο: Έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Δημήτριο Κουτσογιάννη του
Αντωνίου. (Εισηγήτρια: Χριστίνα Γιαννουλέα, αρμόδια δημοτική Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

Θέμα 13ο: Αποδοχή ή μη της διενέργειας δακοκτονίας σε περιοχές δικαιοδοσίας του Δήμου Αγιάς για το

έτος 2017. (Εισηγήτρια: Χριστίνα Γιαννουλέα, αρμόδια δημοτική Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

Θέμα 14ο: Αποδοχή και κατανομή ποσού 3.259,40€ για μισθώματα σχολικών κτιρίων για τους μήνες
Ιανουάριο – Απρίλιο 2017. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).

Θέμα 15ο: Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης (Β’ κατανομή 2017) από το Υπουργείο Εσωτερικών για λειτουργικές δαπάνες σχολείων. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος ΟικονομικώνΥπηρεσιών).

Θέμα 16ο: Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
(Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).

Θέμα 17ο: Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).

Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Μάρκου

Aθανάσιος Ι. Ολυμπιος
Δημοτικός Σύμβουλος Αγιάς

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *