Θέμα: «Πρόσκληση σε 15η/2017 τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς». (Σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του ν.4172/2013)

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς που θα διεξαχθεί στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», την Τρίτη 28 η Νοεμβρίου 2017, ώρα 18:00 (6:00 μ.μ.), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της :
Θέμα 1ο: Επανεξέταση αιτήματος ανταλλαγής δημοτικού ακινήτου με ακίνητο Κων/νου Χαλούλη. Καθορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης της αξίας των προς ανταλλαγή ακινήτων. (Εισηγητής: Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος).
Θέμα 2ο: Εξέταση αίτησης των: α) Ευθυμίου Χαρίκλεια σύζυγος Σταύρου β) Ευθυμίου Γεωργίας τουΣταύρου γ) Μπλέτσα Αντωνία συζ. Στεφάνου περί τροποποίησης πωλητήριο συμβολαίου κοινοτικής έκτασης στην θέση «Λυγαριά» Σωτηρίτσας. (Εισηγητής: Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος).
Θέμα 3ο: Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς για την απαγόρευση βοσκής στο Δημόσιο Δάσος Μαυροβουνίου. (Εισηγήτρια: Χριστίνα Γιαννουλέα, αρμόδια δημοτική Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).
Θέμα 4ο: Διόρθωση της υπ’ αριθμ.160/2017 (ΑΔΑ: 6Γ4ΖΩ6Ι-ΓΟ0) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση ή μη εξέτασης των αιτημάτων των Αγροτικών Δασικών Συνεταιρισμών της Δ.Ε. Ευρυμενών για την απευθείας εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 3α,7β, 4β,και 3γ του δημοτικού δάσους Στομίου του Δήμου Αγιάς». (Εισηγήτρια: Χριστίνα Γιαννουλέα, αρμόδια δημοτική Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).
Θέμα 5ο: Έγκριση 3ης Παράτασης της Συμβατικής Προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή μικρού
φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου». (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).
Θέμα 6ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2017 (Υποκατάσταση δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την υλοποίηση της πράξης:«Βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Στομίου». (Εισηγητής: Θεόδωρος Σουλιώτης, αρμόδιος δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος).
Θέμα 7ο: Έγκριση προσωρινής άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στη Σταυλική Εγκατάσταση (Πτηνοτροφείο) – Σφαγείο, στο πρόσωπο ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Μίχου του Γεωργίου. (Εισηγητής: Θεόδωρος Σουλιώτης, αρμόδιος δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό τηςΔιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος).
Θέμα 8ο: Έγκριση προσωρινής άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων στο συνεργείο επισκευής και
συντήρησης επιβατικών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων επί της Κοινοτικής Οδού Αετόλοφου – Αγιάς στο πρόσωπο ιδιοκτησίας Ηλία Πετρούλη του Σπύρου. (Εισηγητής: Θεόδωρος Σουλιώτης, αρμόδιος δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος).
Θέμα 9ο: Εξέταση αιτήματος Κόκκαλη Χρήστου του Ευαγγέλου για διαγραφή ποσού από τους
Χρηματικούς καταλόγους. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).
Θέμα 10ο: Εξέταση αιτήματος Μαγαλιού Χριστίνας και Μανώλη Αικατερίνης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).
Θέμα 11ο: Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στις Δημοτικές Ενότητες Αγιάς και Λακέρειας.
(Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).
Θέμα 12ο: Εξέταση αιτήματος ΔΕΥΑ για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τον Δήμο Αγιάς καιδιαγραφή προσαυξήσεων. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).
Θέμα 13ο: Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης, ποσού 34.570,00€, από το Υπουργείο Εσωτερικών γιαλειτουργικές δαπάνες σχολείων (Δ’ κατανομή 2017). (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος ΤμήματοςΟικονομικών Υπηρεσιών).
Θέμα 14ο: Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 124.950,00€, από το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα από την 7η, 8η, 9η, 10η, 11ηκαι 12η κατανομή κάλυψης έργων & επενδυτικώνδραστηριοτήτων. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).
Θέμα 15ο: Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 180.000,00€ για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).
Θέμα 16ο: Έγκριση της 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και της 10ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2017. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών). ημερήσιας διάταξη:Ενημέρωση για τα πλυμμυρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών που επηρέασαν και περιοχές του Δήμου Αγιάς. (Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος – Δημήτριος  Παπακώστας, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας).

Αθανάσιος Ι. Ολύμπιος
Δημοτικός Σύμβουλος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *