ΜΑΥΡΑ ΧΑΛΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

Βρίθουν εγκαταλειμμένων υποδομών – κατασκευών οι ακτές του Δήμου Αγιάς Οι καταστηματάρχες της περιοχής προσφέρονται να βοηθήσουν στο νοικοκύρεμά της, αλλά ξεχνούν ότι οι παραλίες που εκμεταλλεύονται το καλοκαίρι, αυτή τη στιγμή, με υπαιτιότητά τους, έχουν τα μαύρα τους τα χάλια Η εικόνα δεν τιμά κανέναν, πόσο μάλλον τους ίδιους (Του Νίκου Γουργιώτη) Την απόλυτη ικανοποίησή του για τη χθεσινή δήλωση του προέ­δρου του Συλλόγου Καταστηματαρχών παραλίων νομού Λάρισας, Δημη­τρίου Χασιώτη, μέσω της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», πως προτίθεται ο σύλλογος να συνδράμει με τη διάθεση και δικού τους μεταφορικού μέσου στις προσπάθειες κα­θαρισμού του παραλιακού άξονα από ογκώδη σκου­πίδια – στρώματα, έπιπλα, μπάζα… κ.α., εξέφρασε, σε επικοινωνία που είχε μαζί μας, ο δή­μαρχος της Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. «Η πρόταση, που όπως όλοι, έτσι κι εμείς, διαβάσαμε στην εφημε­ρίδα, φυσικά και θα γίνει αποδεκτή», επισημαίνει ο κ. Γκουντάρας, «από την πρώτη στιγμή που θα μας διαβιβαστεί». Υπερθεματίζει δε ως προς αυτή, λέγοντας πως έτσι θα είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να καθαριστούν, πέρα από τον κεντρικό παρα­λιακό δρόμο, και τα κομμάτια της παραλίας που οι ίδιοι οι καταστημα­τάρ­χες εκμεταλλεύονται κατά τη θερινή περίοδο και που αυτή τη στιγμή, δυ­στυ­χώς, βρίθουν εγκαταλειμμένων υποδομών, δεν τιμούν κανένα και έρχο­νται σε πλήρη αντίθεση με όσα η σχετική ΚΥΑ για τεχνικές προδια­γρα­φές κατασκευών – διαμορφώσεων για χρήση αιγιαλού παραλίας με σα­φήνεια περιγράφει και συστήνει, ώστε μονίμως να είναι εξασφαλι­σμένη υποχρεωτικά η καλαισθησία και η καθαριότητα των ακτών και του περι­βάλλοντος αυτών χώρων. «Άλλωστε» λέει ο κ. Γκουντάρας «δεν έχω παρά να συμφωνήσω στη δήλωση του κ. Χασιώτη πως είναι υποχρέωση όλων μας να διατηρή­σουμε καθαρό τον τόπο που ζούμε και δραστηριοποιούμαστε επαγγελμα­τικά, ώστε να εμφανίζει μια πολιτισμένη εικόνα, αλλά και να καταλάβω την αγωνία που εκφράζει, καθημερινώς… όπως πολύ σωστά τονίζει, στο να δημιουργούνται οι καλύτερες συνθήκες ανάπτυξης με σεβασμό, πρω­τί­στως, στο περιβάλλον της περιοχής». «Σίγουρα» υπογραμμίζει ο δήμαρχος «σα δημοτική αρχή, μας γε­μίζει χαρά το μήνυμα, που με… συναίσθηση των ευθυνών του, μας στέλ­νει ο κ. Χασιώτης εκ μέρους του Συλλόγου Καταστηματαρχών, πως η καθαριό­τητα αποτελεί βασικό παράγοντα στην τουριστική ανάπτυξη, σήμερα μά­λιστα, που η περιοχή έχει ακόμη ανοιχτές πληγές από τις κα­ταστροφικές πλημμύρες και που η ανάγκη, όπως επισημαίνεται πολύ σω­στά, να διατη­ρηθεί το περιβάλλον καθαρό και να σταματήσουν – επιτέ­λους απ’ όλους – τα κρούσματα ανεξέλεγκτων συμπεριφορών που μολύ­νουν την παραλία και όχι μόνο, με διαφόρων ειδών σκουπίδια, είναι με­γαλύτερη από ποτέ». Να σημειωθεί, τέλος, ότι από τον Δήμο Αγιάς ήδη έχουν αποστα­λεί προσκλήσεις προς φορείς της παραλιακής ζώνης για συνάντηση όλων την ερχόμενη εβδομάδα, ώστε να συζητηθούν διεξοδικά αυτό το ζήτημα, όπως κι άλλα θέματα και προβλήματα, ώστε γρήγορα και από κοινού να αντιμε­τωπιστούν ενόψει Πάσχα και καλοκαιρινής περιόδου. Συνεδριάζει την Παρασκευή 23 Μαρτίου, στις 10πμ, στο δημαρ­χείο Αγιάς, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: Έγκριση 4ης διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (Εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών). Κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. Έγκριση του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας «Εργασίες αποκομιδής απορ­ριμμάτων Δημοτικών Ενοτήτων Μελιβοίας και Ευρυμενών» (Ειση­γήσεις Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών).