Έγκριση 3 ης διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

 Εγκρίθηκε η 3 η διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 Κατά πλειοψηφία 25. Καθορισμός όρων φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στις Τοπικές Κοινότητες Μεγαλοβρύσου και Μαρμαρίνης του Δήμου Αγιάς Καθορίσθηκαν οι όροι της φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στις Τοπικές Κοινότητες Μεγαλοβρύσου και Μαρμαρίνης του Δήμου Αγιάς Ομόφωνα 26. Έγκριση των αποτελεσμάτων του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων Εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων και ανακηρύχθηκαν οι προσωρινοί ανάδοχοι Κατά πλειοψηφία 27. Κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Κέντρου Κοινότητας Αγιάς» Κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση ου έργου: «Βελτίωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Κέντρου Κοινότητας Αγιάς» και ανακηρύχθηκε ο οριστικός ανάδοχος Κατά πλειοψηφία Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Αντώνης Ν. Γκουντάρας