Ζημιές ΟΣΔΕ

Ανακοινώνεται από τον Δήμο Αγιάς ότι έχει γίνει αναγγελία ζημιάς από πλημμύρα – κατολίσθηση της 26-27/2/2018 που αφορά φυτικό κεφάλαιο, πάγιο, εξοπλισμό, αποθηκευμένα προϊόντα κ.λπ στη Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών (Δ.Κ. Στομίου, Τ.Κ. Παλαιοπύργου, Τ.Κ. Καρίτσας, Τ.Κ. Ομολίου), στη Δ.Ε. Μελιβοίας (Τ.Κ. Σωτηρίτσας, Τ.Κ. Μελιβοίας, Τ.Κ. Σκλήθρου, Τ.Κ. Σκήτης) και Δ.Ε. Αγιάς (Δ.Κ. Αγιάς, Τ.Κ. Ποταμιάς). Οι δηλώσεις ζημιάς υποβάλλονται στους κατά τόπους ανταποκριτές των κοινοτήτων για 15 ημέρες (έως 14 Μαρτίου 2018). Σε περίπτωση που έχει παρατηρηθεί ζημία από το παραπάνω αίτιο και εκτός των αναγραφόμενων περιοχών, πρέπει οι αγρότες, μετά από δικό τους έλεγχο τον οποίο θα κάνουν στα κτήματά τους, να δηλώσουν τη ζημιά έγκαιρα και εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, στους κατά τόπους ανταποκριτές ΕΛΓΑ του Δήμου Αγιάς Απαραίτητα οι παραγωγοί να έχουν μαζί τους τον Α.Φ.Μ., τον αριθμό λογαριασμού Αγροτικής Τραπέζης, τον αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας και τη δήλωση ΟΣΔΕ 2017. Πληροφορίες στο 24940-24513. ΑΓΙΑ (Γραφείο «Ε»)