ΚΑΜΠΙΓΚ ΣΤΟΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ …

Με την 7 απόφαση του δημοτικου συμβουλίου του δήμου Αγιάς επικυρώθηκε η απόφαση του ΔΣ του ΚΑΜΠΙΓΚ Στομίου που έλεγε
…αποφασίσουμε για την αντικατάσταση τριών (3) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου …… διότι δήλωσαν αδυναμία και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
Συγκεκριμένα καλούμαστε να αποφασίσουμε για την αντικατάσταση των:
1. Κλεοπάτρα Μυλωνά, δημότης Τ.Κ. Ομολίου Δήμου Αγιάς.
2. Γκαραγκάνη Βασιλική, δημότης Τ.Κ. Στομίου Δήμου Αγιάς.
3. Μακροδήμου Αικατερίνη, δημότης Τ.Κ. Αγιοκάμπου Δήμου Αγιάς.
με τρία (3) νέα μέλη και συγκεκριμένα:
1. Βαζάκας Απόστολος του Παναγιώτη, δημότης Τ.Κ. Στομίου Δήμου Αγιάς.
2. Χιώτης Γιώργος του Στεφάνου, δημότης Τ.Κ. Στομίου Δήμου Αγιάς.
3. Σαμαράς Νικόλαος του Χρήστος, δημότης Τ.Κ. Στομίου Δήμου Αγιάς.
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο Γρηγόριος Καλαγιάς, επικεφαλής της παράταξης μείζονος μειοψηφία «Δώτιον Πεδίον», είπε στην
τοποθέτησή του: «Δεν θα διαφωνούσα αν στην εισήγηση γράφονταν από την αρχή ο λόγος της
αντικατάστασής τους, που βέβαια τώρα το συμπλήρωσε ο Δήμαρχος. Επίσης δεν έχω καταλάβει με ποιόν
τρόπο επιλέγονται αυτοί οι δημότες που επιλέγονται γενικά στις επιτροπές. Γι’ αυτό και δηλώνω “Παρών”».

Γρηγόρης Καλαγιάς.