ΔΕΥΑ Αγιάς ληξιπρόθεσμες οφειλές

ΔΕΥΑ Αγιάς ληξιπρόθεσμες οφειλές  Με την αρίθμ 18/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές οι οποίοι έχουν ληξιπρόπεσμες οφειλές να διακανονίσουν τα οφειλόμενα ως εξής: 40-1.000 ευρώ 20 δόσεις και όχι κάτω από 20 ευρώ η δόση 1.001 και άνω 50 δόσεις και όχι κάτω από 20 ευρώ η δόση