συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς που θα
διεξαχθεί στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015, ώρα
18:00 (6:00μμ.), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Συζήτηση και ενέργειες στήριξης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς στις κινητοποιήσεις των
αγροτών. (Μετά από πρόταση της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς»).
Θέμα 2ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή υπόγειων
αγωγών μεταφοράς νερού και αντλητικών συγκροτημάτων στο αγρόκτημα Δήμητρα». (Εισηγήτρια:
Ευμορφία Ντουλούλη, μηχανικός Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών).
Θέμα 3ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή μεταλλικής
πεζογέφυρας Δ.Κ. Αγιάς». (Εισηγήτρια: Ευμορφία Ντουλούλη, μηχανικός Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών).
Θέμα 4ο: Έγκριση 3ης
παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος
χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκήτης & Σκλήθρου». (Εισηγήτρια:
Ευμορφία Ντουλούλη, μηχανικός Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών).
Θέμα 5ο: Έγκριση 2ης
παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Διευθέτηση χειμαρρωδών
ρεμάτων Μελιβοίας: από θέση “Καραμάνη” μέχρι θέση “Τσαλαβούρα”». (Εισηγήτρια: Ευμορφία
Ντουλούλη, μηχανικός Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών).
Θέμα 6ο: Έγκριση 2ης
παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή μικρού φράγματος
στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου». (Εισηγήτρια: Ευμορφία Ντουλούλη, μηχανικός
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών).
Θέμα 7ο: Έγκριση της μελέτης του έργου: «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Αγιάς». (Εισηγητής:
Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Σελίδα 2 από 3
Θέμα 8ο: Πρόταση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αγιάς στα οικοδομικά τετράγωνα
212Γ
, Κ.Χ.212Δ
, Κ.Χ. 212Ε
. (Εισηγητής: Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής).
Θέμα 9ο: Έγκριση 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Έργα πρόληψης δασικών
πυρκαγιών στο δημοτικό δάσος Μελιβοίας του Δ. Αγιάς». (Εισηγητής: Δημήτριος Παπακώστας,
Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας).
Θέμα 10ο: Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Άρδευση αναδασμού ΤΚ
Ομολίου» του Δήμου Αγιάς. (Εισηγητής: Δημήτριος Παπακώστας, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος
και Πολιτικής Προστασίας).
Θέμα 11ο: Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς για απαγόρευση βοσκής στο Δημόσιο Δάσος
Πολυδενδρίου. (Εισηγητής: Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος).
Θέμα 12ο: Έγκριση εκποίησης δημοτικού ακινήτου με δημοπρασία στη θέση «Φυτιλή Πηγάδι» της
Τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας του Δήμου Αγιάς. (Εισηγητής: Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος).
Θέμα 13ο: Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου με δημοπρασία στην συμβολή των οδών 10ης
Φεβρουαρίου και Ηφαίστου της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς. (Εισηγήτρια: Χριστίνα Γιαννουλέα,
Αντιδήμαρχος).
Θέμα 14ο: Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης με δημοπρασία στην Τοπική Κοινότητα Ανάβρας, με
σκοπό την εγκατάσταση – λειτουργία εργοταξίου έργων. (Εισηγήτρια: Χριστίνα Γιαννουλέα, Αντιδήμαρχος).
Θέμα 15ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2015 απόφασης της του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς, με θέμα: «Τροποποίηση του
προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ Δήμου Αγιάς, έτους 2015». (Εισηγητής: Χρήστος
Σκαρκάλης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου).
Θέμα 16ο: Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την
επωνυμία: «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2016. (Εισηγητής: Χρήστος Σκαρκάλης,
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου).
Θέμα 17ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 49/2015 (ΑΔΑ: 7ΘΣ4ΟΚ6Σ-ΕΘΠ) απόφασης της Κοινωφελούς
Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς, με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2015».
(Εισηγητής: Βασίλειος Βαλάρης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης).
Θέμα 18ο: Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία
«Καλυψώ» Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2016. (Εισηγητής: Βασίλειος Βαλάρης, Πρόεδρος
Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης).
Θέμα 19ο: Έγκριση της 9
ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και της 6
ης
τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2015. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος
Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).
Θέμα 20ο: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2016.
(Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).

Αθανάσιος Ι. Ολύμπιος


Δημοτικός Σύμβουλος Αγιάς

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *