Πρόσκληση σε 3η/2016 τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Θέμα: «Πρόσκληση σε 3η/2016 τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς». (Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013)
Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς που θα διεξαχθεί στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 19:00 (7:00μμ.), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Ψήφισμα στήριξης και συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στην πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας (ΟΕΚΑΙ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας». (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).
Θέμα 2ο: Σύμφωνη γνώμη για την υλοποίηση του έργου : «Μελέτη Ταμιευτήρα Ν. Λάρισας στη θέση «Λιβαδότοπος» Αγιοκάμπου». (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).
Θέμα 3ο: Έγκριση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου». (Εισηγητής: Θεόδωρος Σουλιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος).
Θέμα 4ο: Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο Αγιάς για το έτος 2016. (Εισηγητής: Αλέξανδρος Ντελής, Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών).
Θέμα 5ο: Έγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2015. (Εισηγητής: Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Θέμα 6ο: Έγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2015. (Εισηγητής: Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Θέμα 7ο: Γνωμοδότηση για τον αριθμό αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον Δήμο Αγιάς για το έτος 2016. (Εισηγητής: Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Σελίδα 2 από 3
Θέμα 8ο: Μετακίνηση Λαϊκής Αγοράς στην Τοπική Κοινότητα Σωτηρίτσας στην Τοπική Κοινότητα Σωτηρίτσας του Δήμου Αγιάς. (Εισηγητής: Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Θέμα 9ο: Έγκριση Μετατόπισης περιπτέρου στην συμβολή των οδών Λαρίσης & 1ης Σεπτεμβρίου στην Δ.Κ. Αγιάς. (Εισηγητής: Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Θέμα 10ο: Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αγιάς. (Εισηγήτρια: Χριστίνα Γιαννουλέα, Αντιδήμαρχος).
Θέμα 11ο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2014 της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς (Απόφαση Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης 9/2016 (ΑΔΑ: 9Ο4ΦΟΚ6Σ-Μ4Ζ). (Εισηγητής: Βασίλειος Βαλάρης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης).
Θέμα 12ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2016 (ΑΔΑ:ΨΚ9ΖΟΚ6Σ-ΞΞΕ) απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς, με θέμα : «Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικον. Έτους 2016». (Εισηγητής: Βασίλειος Βαλάρης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης).
Θέμα 13ο: Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης, ποσού 37.960,00€ (Α’ Κατανομή 2016), από το Υπουργείο Εσωτερικών για λειτουργικές δαπάνες σχολείων. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).
Θέμα 14ο: Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης, ποσού 20.825,00€, από το Υπουργείο Εσωτερικών, προερχόμενο από την Α΄ κατανομή ΣΑΤΑ οικ. έτους 2016. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).
Θέμα 15ο: Έγκριση έκθεσης Δ’ τριμήνου έτους 2015, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού.. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).
Θέμα 16ο: Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).
Θέμα 17ο: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του «ΦοΔΣΑ» ΟΤΑ Νομού Λάρισας, με τίτλο : «Παροχή Υπηρεσιών ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων & Κοινοτήτων Νομού Λάρισας». (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).
Θέμα 18ο: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του «ΦοΔΣΑ» ΟΤΑ Νομού Λάρισας, με τίτλο : «Παροχή Υπηρεσιών ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΉΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων & Κοινοτήτων Νομού Λάρισας». (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος)

Αθανάσιος Ι. Ολύμπιος

Δημοτικός Σύμβουλος Αγιάς

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *