Συνεδριάζει αύριο Παρασκευή 11 Μαρτίου, στις 10πμ, στο δημαρ­χείο Αγιάς, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς

Συνεδριάζει αύριο Παρασκευή 11 Μαρτίου, στις 10πμ, στο δημαρ­χείο Αγιάς, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτι­κού ακινήτου στη συμβολή των οδών 10ης Φεβρουαρίου και 25ης Μαρ­τίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς. (Εισήγηση: Τμήμα Προγραμματι­σμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής).
Έγκριση 5ης διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. Παροχή πάγιας προκαταβολής στους προέδρους των Κοινο­τήτων του Δήμου Αγιάς. Αποδοχή δωρεάς της κ. Ελεονόρας Ζιούλη για την εκτέλεση εργασιών ανάπλασης στη θέση «Αγ. Χαράλαμπος» της Το­πικής Κοινότητας Μεγαλοβρύσου. (Εισήγηση: Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών).
Εξέταση ενστάσεων κατά του Πρακτικού Ι του ηλεκτρονικού ανοι­κτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου για την «Προμή­θεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών». Έγκριση του αποτελέ­σματος του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπη­ρεσία «Εργα­σίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Λακέρειας, Μελιβοίας και Ευρυμε­νών». (Εισήγηση: Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών).

Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων στις υποθέσεις αγωγών της Α.Ε. με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.)» κατά του Δήμου Αγιάς, της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑ­ΡΑ­ΤΖΙΟΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά Δήμου Αγιάς, της Α.Ε. με την επωνυ­μία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑ­ΦΟΡΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά Δήμου Αγιάς, της Βα­σιλικής Καραζούπη κατά Δήμου Αγιάς, αποζημίωσης των Παναγιώτη και Γεράσιμου Μηνιάτη κατά Δήμου Αγιάς, στην υπόθεση ανακοπής του Ιωάννη Χαράτση κατά Δήμου Αγιάς και κατά του υπ’ αριθμ. πρωτ. 562/1969/239335/29-12-2015 Π.Δ.Α. του δασάρχη Αγιάς και στην υπό­θεση αίτησης ακύρωσης της Δήμητρας Αλεξανδρή κατά του Δήμου Αγιάς. (Εισήγηση: Θεόδωρος Γκασδράνης, προϊστάμενος Τμήματος Κοι­νωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτι­σμού). 

Αθανάσιος Ι. Ολύμπιος

Δημοτικός Σύμβουλος Αγιάς

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *