Πρόσκληση σε 8η/2016 τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Θέμα: «Πρόσκληση σε 8η/2016 τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς».
(Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013)
Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς που θα
διεξαχθεί στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», την Παρασκευή 27 Μαΐου 2016, ώρα
19:00 (07:00 μ.μ.), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Παροχή σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς για την αντικατάσταση της
δημοτικής αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «Αμυγδαλή» της Τοπικής Κοινότητας Ελάφου. (Εισηγητής:
Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).
Θέμα 2ο: Συγκρότηση της επιτροπής για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου: «Έργα
πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο δημοτικό δάσος Μελιβοίας του Δ. Αγιάς». (Εισηγητής: Δημήτριος
Παπακώστας, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας).
Θέμα 3ο: Έγκριση της μελέτης: «Οικολογική μελέτη αρδευτικών έργων» του Δ. Αγιάς. (Εισηγητής:
Δημήτριος Παπακώστας, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας).
Θέμα 4ο: Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς επί της απαγόρευσης βοσκής στο Δημόσιο Δάσος
Μαυροβουνίου. (Εισηγήτρια: Χριστίνα Γιαννουλέα, Αντιδήμαρχος).
Θέμα 5ο: Έγκριση επιβολής τελών και δικαιωμάτων στη χερσαία ζώνη των αλιευτικών καταφυγίων
Αγιοκάμπου και Στομίου. (Εισηγητής: Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής).
Θέμα 6ο: Έγκριση καταβολής σε δόσεις του τιμήματος για την απλή χρήση του αιγιαλού, παραλίας για το
έτος 2016. (Εισηγητής: Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Σελίδα 2 από 3
Θέμα 7ο: Εξέταση αιτήματος του Αθλητικού Σωματείου «Α.Σ. Μαρίνος Αντύπας» για την παραχώρηση
δημοτικού χώρου, στην Τοπική Κοινότητα Στομίου, με σκοπό τη διοργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών
εκδηλώσεων, το χρονικό διάστημα 1 – 3 Ιουλίου 2016. (Εισηγητής: Ρίζος Αγγελακόπουλος, Αντιδήμαρχος
Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών).
Θέμα 8ο: Εξέταση αιτήματος του Μορφωτικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Στομίου για την παραχώρηση
δημοτικού χώρου, στην Τοπική Κοινότητα Στομίου, με σκοπό τη διοργάνωση του πρώτου τριήμερου
Φεστιβάλ Στομίου Κισσάβου, το χρονικό διάστημα 8 – 10 Ιουλίου 2016. (Εισηγητής: Ρίζος Αγγελακόπουλος,
Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών).
Θέμα 9ο: Εξέταση αιτήματος Σ.Φ. ΑΕΛ «Monsters» για παραχώρηση χώρου στο δημοτικό χώρο
στάθμευσης Στομίου με σκοπό τη διοργάνωση εκδηλώσεων, το χρονικό διάστημα 14 – 17 Ιουλίου 2016.
(Εισηγητής: Ρίζος Αγγελακόπουλος, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών).
Θέμα 10ο: Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου – καντίνες για το έτος 2016. (Εισηγητής:
Βασίλειος Σμυρλής, αρμόδιος Δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και το συντονισμό του Αυτοτελούς
Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).
Θέμα 11ο: Έγκριση της μελέτης: «Στατική Μελέτη μεταλλικών Στεγάστρων» και καθορισμός του τρόπου
εκτέλεσης του έργου. (Εισηγητής: Γεώργιος Γιάνναρος, αρμόδιος Δημοτικός Σύμβουλος για τη Δημοτική
Κατασκήνωση Αγίας Παρασκευής Στομίου).
Θέμα 12ο: Έγκριση της μελέτης: «Μελέτη οδού πρόσβασης Δημοτικής Κατασκήνωσης» και καθορισμός
του τρόπου εκτέλεσης του έργου. (Εισηγητής: Γεώργιος Γιάνναρος, αρμόδιος Δημοτικός Σύμβουλος για τη
Δημοτική Κατασκήνωση Αγίας Παρασκευής Στομίου).
Θέμα 13ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και οριστική ματαίωση του δημόσιου πρόχειρου
διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση και Επισκευή μηχανημάτων του
Δήμου Αγιάς έτους 2016 (ΤΜΗΜΑ 2)». (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος
Οικονομικών Υπηρεσιών).
Θέμα 14ο: Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 2.460,00€, από το Υπουργείο Εσωτερικών,
προερχόμενο από την Α΄ κατανομή ΣΑΤΑ οικονομικού έτους 2016. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός,
Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).
Θέμα 15ο: Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 53.800,00€, από το Υπουργείο Εσωτερικών, για
την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2016. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος
Οικονομικών Υπηρεσιών).
Θέμα 16ο: Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και της 2ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2016. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, ΠροϊστάμενοΤμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).

Αθανάσιος Ι. Ολύμπιος

Δημοτικός Σύμβουλος Αγιάς

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *