Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς

Συνεδριάζει την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου, στις 9:30πμ, στο δη­μαρχείο Αγιάς, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας με σκοπό την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για την εναπόθεση αγροτικών προϊόντων. READ MORE